Bejelentkezés

Képzés

Gyalogos vándortábor-vezető

Akkreditált pedagógus továbbképzés - 2018. tavasz

Az Erdei Vándortábor Program részeként az Országos Erdészeti Egyesület és a Testnevelési Egyetem „gyalogos vándortábor-vezető” akkreditált pedagógus továbbképzést szervez, melynek célja a pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.

Jelentkezési határidő: a választott képzési időponttól függően március 1. és március 14.

 

Jelentkezés a képzésre

 

A továbbképzés azonosító száma: A/8755/2017

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szervez. A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai. Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetői, segítői. Ökoiskolák pedagógusai, dolgozói. A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények dolgozói. Cserkészvezetők. Szervezett természetjárók.

A jelentkezés feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)


Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában. A képzést elvégző pedagógusoknak az erdei vándortáborban való részvételért nem kell önrészt fizetniük, és a táborozás teljes időtartamára bruttó 100.000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Ha tábort szerveznek már a 2018. nyári szezonra, akkor részt vesznek azon a nyereménysorsoláson, ahol három darab, egyenként 150 000 forint értékű erdei üdülést sorsolnak ki a képzett pedagógus kísérők között.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása:

A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák. A képzés az 1 napos elméleti oktatással kezdődik, ezt követően kerül sor a 3 napos gyakorlatra.

Elméleti képzés (1 nap): A képzés a Testnevelési Egyetemen (cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.) zajlik. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 300 fő. Időpont:

 • március 10. (szombat) 9.00-18.00 (jelentkezési határidő: március 1.)
 • március 24. (szombat) 9.00-18.00 (jelentkezési határidő: március 14.)

Gyakorlati képzés (3 nap, péntek délutántól vasárnap délutánig): A képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszínen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 30 fő minden időpontra és helyszínre. Egy-egy csoport minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.


A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • Turistaetika, jogi felelősség
 • Környezet- és természetvédelem
 • Tájékozódási ismeretek
 • Túra- és táborszervezés
 • Egészségügy
 • A terület (útvonal) jellemzése, értékei
 • Erdőpedagógia
 • Játékok

Értékelések, vizsgák: A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a módszertani ismertek elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga elvégzéséből áll.

A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.

 


Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

 • Kérjük, regisztráljon a http://virtualcampus.tf.hu/ oldalon!
 • A "tanfolyamok" menüpont alatt keresse meg az Ön által választani kívánt képzést (helyszín, illetve kezdési időpont alapján).
 • Fontos: két kezdési (elméleti) időpont közül választhat az egyes gyakorlati helyszínek mellé, erre fokozottan figyeljen, hogy a megfelelő csoportba iratkozzon fel!
 • Az oklevél/diploma másolatát, az orvosi igazolást és a számlakérő nyilatkozatot a jelentkezéssel egyidejűleg el kell juttatni a következő e-mail-címre (eredeti példányok szkennelve): erdeivandor@tf.hu (kérjük, a file-ok neveiben szerepeljen a jelentkező neve, pl. NagySandordiploma.pdf)
 • A jelentkezés beérkeztéről automatikus üzenetben kap értesítést, azonban a jelentkezés azután válik elfogadottá, miután a kötelező mellékletek (diploma/oklevél másolata, orvosi igazolás, számlakérő nyilatkozat) beérkeznek – erről szintén kap visszaigazolást.
 • A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.
 • Jelentkezési határidő: 2018. március 1./14.

A képzés díja kedvezményesen: 10.000.- Ft/fő

 • tandíj: 9.000 Ft
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 1.000 Ft

A képzésen való részvételt az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, az elméleti oktatás során ebéd, a gyakorlati oktatás során szállás (2 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: A továbbképzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az egyetem számlájára a jelentkezés véglegesítése után. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni. Számlaszám:

 • MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-00334679-00000000
 • A közlemény rovatban kérem a következőket írja be: Név, Gyalogos vt. vezető

Letölthető anyagok:

 

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:
Testnevelési Egyetem (TF) Felnőttképzési Csoport
(+36-1-487-9286 | erdeivandor@tf.hu)

A programmal kapcsolatos további információ:
Országos Erdészeti Egyesület
(+36-1-201-6293 | info@erdeivandor.hu)

 

További információ a www.tf.hu oldalon.