Bejelentkezés

Képzés

Gyalogos vándortábor-vezető

Akkreditált pedagógus továbbképzés

Ugrás a jelentkezéshez

A Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület gyalogos vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés azonosító száma: A/8755/2017

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szervez. A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai. Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetői, segítői. Ökoiskolák pedagógusai, dolgozói. A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények dolgozói. Pedagógus végzettséggel rendelkező cserkészvezetők, szervezett természetjárók.

A jelentkezés feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által. /Az orvosi igazolásnak ki kell térnie arra is, hogy természetjáráshoz, természetjárás-vezetéshez szükséges egészségügyi állapot (szédülésmentesség, magabiztos mozgáskoordináció, stb.) fennáll, ellenjavallat nincs./

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában. A képzést elvégző pedagógusok a táborozás teljes időtartamára bruttó 100 000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák. A képzés az 1 napos elméleti oktatással kezdődik, ezt követően kerül sor a 3 napos gyakorlatra.

Elméleti képzés (1 nap): A képzés a Testnevelési Egyetemen (cím: Budapest XII, Alkotás u. 44.) zajlik. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A teljes létszámkeret 300 fő. Időpontok:

 • 2020. március 14. szombat 09:00-18:00 (Jelentkezési határidő: március 7. éjfél)
 • 2020. március 20. péntek 09:00-18:00 (Jelentkezési határidő: március 13. éjfél)

A regisztrációra mindkét napon 08:00-09:00 óra között kerül sor. Kérjük, hogy a regisztráció hatékony lebonyolítása érdekében érkezésüket 08:00 órára időzítsék!

Gyakorlati képzés (3 nap, péntek délutántól vasárnap délutánig): A képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszínen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 30 fő, minden időpontra és helyszínre. Egy-egy csoport minimum 10 fő jelentkezése esetén indul.

 • 2020. április 3-5. Tar, Fenyvespusztai Erdei Iskola
 • 2020. április 3-5. Hetvehely, Mókus-suli Erdei Iskola Erdő Ház
 • 2020. április 17-19. Tar, Fenyvespusztai Erdei Iskola
 • 2020. április 17-19. Bernecebaráti, Domszky Pál Erdei Iskola és Matracszállás
 • 2020. április 24-26. Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola
 • 2020. május 8-10. Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola
 • 2020. május 8-10. Huszárokelőpuszta, Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
 • 2020. május 15-17. Huszárokelőpuszta, Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
 • 2020. május 15-17. Bernecebaráti, Domszky Pál Erdei Iskola és Matracszállás
 • 2020. május 22-24. Budapest, Hármashatár-hegyi Turistaház

A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • Turistaetika, jogi felelősség
 • Környezet- és természetvédelem
 • Tájékozódási ismeretek
 • Túra- és táborszervezés
 • Egészségügy
 • A terület (útvonal) jellemzése, értékei
 • Erdőpedagógia
 • Játékok

Értékelések, vizsgák: A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a módszertani ismertek elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga elvégzéséből áll.

A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.


Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Mielőtt jelentkezne a képzésre, kérjük készítse elő az alábbi dokumentumokat, mert az űrlap kitöltésével egyidejűleg ezek másolatát is fel kell tölteni!

Jelentkezni az alábbi linken keresztül lehet, az útmutató alapján:

Jelentkezés képzésre

 • Kérjük, regisztráljon és jelentkezzen be a www.erdeivandor.hu oldalon.
 • Kérjük, töltse ki az űrlapot a jelentkezéshez szükséges adataival!
 • Válasszon egy elméleti és egy gyakorlati időpontot a felkínáltak közül! Az adott csoportokba történő jelentkezést a rendszer a létszámkeret eléréséig engedélyezi.
 • Kérjük töltse fel a jelentkezés feltételeit igazoló dokumentumokat (oklevél/diploma másolat, orvosi igazolás) és az aláírt számlakérő nyilatkozatot.
 • A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.

A képzés díja kedvezményesen: 15.000.- Ft/fő

A képzésen való részvételt az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, az elméleti oktatás során ebéd, a gyakorlati oktatás során szállás (2 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: A továbbképzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az egyetem számlájára a jelentkezés véglegesítése után. Kérjük a jelentkezési laphoz tartozó számlakérő nyilatkozatot ezzel kapcsolatban pontosan kitölteni.

Letölthető anyagok:

 

A tanfolyammal kapcsolatos további információ:

Országos Erdészeti Egyesület
(+36-1-201-6293 | info@erdeivandor.hu)

További információ a www.tf.hu oldalon.