Kövess minket
Image Alt

Továbbképzés

Gyalogos vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület gyalogos vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés azonosító száma: A/8755/2017
A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30
A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)
A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető
A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.
A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szervez:

 • A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai.
 • Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetői, segítői.
 • Ökoiskolák pedagógusai, dolgozói.
 • A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények dolgozói.
 • Pedagógus végzettséggel rendelkező cserkészvezetők, szervezett természetjárók.
A jelentkezés feltételei
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • Legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által. (Javasoljuk, hogy az igazolás térjen ki a természetjáráshoz szükséges szédülésmentességre, magabiztos mozgáskoordinációra, stb.)
Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?
 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában. A képzést elvégző pedagógusok a táborozás teljes időtartamára bruttó 130 000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.
A továbbképzés lebonyolítása
A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges kompetenciák. A képzés az elméleti oktatással kezdődik, ezt követően kerül sor a 3 napos gyakorlatra.
Elméleti képzés
A képzés elméleti része a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen kerül megrendezésre. Amennyiben a járványhelyzet ezt akadályozza, online formában kerül lebonyolításra. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A teljes létszámkeret 150 fő.

Az elméleti képzés időpontja: 2024. tavaszán, szombati napon. A pontos dátum hamarosan meghirdetésre kerül.

Az elméleti képzés helyszíne: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, 1124 Budapest, Alkotás út 44.

Gyakorlati képzés (3 nap, péntek délutántól vasárnap délutánig)
A képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszínen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 30 fő, minden időpontra és helyszínre. Egy-egy csoport minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.
A gyakorlati alkalmak időpontja és helyszíne hamarosan elérhetővé válik.
A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:
 • Turistaetika, jogi felelősség
 • Környezet- és természetvédelem
 • Tájékozódási ismeretek
 • Túra- és táborszervezés
 • Egészségügy
 • A terület (útvonal) jellemzése, értékei
 • Erdőpedagógia
 • Játékok
Értékelések, vizsgák
A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a módszertani ismertek elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga elvégzéséből áll.
A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Jelentkezés időszaka: 2024. január 8. 10.00-tól – 2024. február 11-ig.

Hogyan lehet várólistára kerülni, ha már az összes hely betelt?

A jelentkezési időszak alatt továbbképzésünkre lehetőség van várólistáról is bekerülni. Amennyiben a megjelölt helyszínek közül felszabadul valamelyik, jelentkezési sorrendben és a megjelölt preferenciák függvényében értesítjük az érdeklődőket.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 • oklevél/diploma másolata
 • háziorvos által aláírt alkalmassági igazolás vagy az üzemorvos által kiállított legfrissebb munkaköri alkalmassági vizsgálat másolata
Jelentkezés a képzésre
 1. Kérjük, regisztráljon és jelentkezzen be a www.erdeivandor.hu oldalon.
 2. Válasszon az elméleti képzés mellé egy gyakorlati időpontot a felkínáltak közül! (Az adott csoportokba történő jelentkezést a rendszer a létszámkeret eléréséig engedélyezi.)
 3. A jelentkezéstől számított 8 napon belül töltse ki az űrlapot a szükséges adatokkal!
  Kérjük töltse fel a jelentkezés feltételeit igazoló dokumentumokat:
  – oklevél/diploma másolat
  – orvosi igazolás
A jelentkezési határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.
A jelentkezések feldolgozása folyamatos, a részvételi díj befizetéséről e-mailben kap majd tájékoztatást.
A képzés díja kedvezményesen: 20 000 forint/fő.
A befizetés módja: későbbi tájékoztatás alapján.
A képzésen való részvételt az Erdei Vándortábor program támogatja. A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás során szállás (2 éjszaka turistaházi elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.
További információ
Országos Erdészeti Egyesület
+36 20 229 2246
[email protected]
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ
Cím: 1124 Budapest, Alkotás út 44.
Nyilv.szám: B/2021/001084
+36-30-176-6660