Kövess minket
Image Alt

Továbbképzés

Gyalogos vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület gyalogos vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés azonosító száma: A/8755/2017
A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30
A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)
A továbbképzés megnevezése: Gyalogos vándortábor-vezető
A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése természetjáró gyalogos vándortáborok vezetésére.
A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus, aki potenciálisan kirándulásokat, túrákat, táborokat vagy vándortáborokat szervez:

 • A Bejárható Magyarország kerettantervet bármely formában megvalósító iskolák pedagógusai.
 • Intézményi természetjáró túraszakkörök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, körök vezetői, segítői.
 • Ökoiskolák pedagógusai, dolgozói.
 • A honismeretet előtérbe helyező, az egészséges életmódot preferáló intézmények dolgozói.
 • Pedagógus végzettséggel rendelkező cserkészvezetők, szervezett természetjárók

A 2024-től már nem csak pedagógusok, hanem bárki érdeklődő jelentkezhet és részt vehet a továbbképzéseken.

A jelentkezés feltételei pedagógusként
 • Egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • Legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által. (Javasoljuk, hogy az igazolás térjen ki a természetjáráshoz szükséges szédülésmentességre, magabiztos mozgáskoordinációra, stb.)
Jelentkezés feltételei nem pedagógusként:
 • Legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által. (Javasoljuk, hogy az igazolás térjen ki a természetjáráshoz szükséges szédülésmentességre, magabiztos mozgáskoordinációra, stb.)
 • Legalább érettségi bizonyítvány megléte.
 • Online elvégezhető 10 órás kiegészítő tananyag teljesítése pedagógia témakörben
Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?
 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában. A képzést elvégző kísérők a táborozás teljes időtartamára bruttó 130 000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.
Miért érdemes a felnőtt képzésben részt venni nem pedagógusként?
 • Táborszervezőként vagy kísérőként részt vehetnek az Országos Erdészeti Egyesület erdei vándortábor programjában.
 • A képzést elvégző kísérők a táborozás teljes időtartamára bruttó 130 000 forint megbízási díjat kapnak.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő hazai vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a túrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Térképolvasói, tájékozódási gyakorlatra és a túraterületek bemutatására alkalmas ismeretekre tesznek szert.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.
A továbbképzés lebonyolítása

A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és terepi gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó természetjáró szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a túra- és táborvezetés releváns eszköztárát, az erdőpedagógia alapjait. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges kompetenciák. A képzés az elméleti oktatással kezdődik, ezt követően kerül sor a 3 napos gyakorlatra.

A pedagógusi végzettséggel nem rendelkező jelentkezők számára az elméleti és gyakorlati képzést egy 10 órás online elvégezhető pedagógiai modul egészíti ki.

Elméleti képzés
A képzés elméleti része a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen kerül megrendezésre. Amennyiben a járványhelyzet ezt akadályozza, online formában kerül lebonyolításra. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A teljes létszámkeret 150 fő.

Az elméleti képzés időpontja: 2024. március 9. (szombat), 9.00-18.00

Az elméleti képzés helyszíne: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, 1124 Budapest, Alkotás út 44.

Gyakorlati képzés (3 nap, péntek délutántól vasárnap délutánig)
A képzés terepen zajlik, az alábbi időpontokban és helyszínen. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők. A létszámkeret 30 fő, minden időpontra és helyszínre. Egy-egy csoport minimum 15 fő jelentkezése esetén indul.

A gyakorlati alkalmak időpontja és helyszíne:

2024. március 22-24. – Huszárokelőpuszta, Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
2024. április 12-14. –  Huszárokelőpuszta, Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
2024. április 26-28. – Pusztavám, Vajda János Erdészeti Erdei Iskola
2024. április 26-28 – Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola
2024. május 3-5. – Visegrád, Madas László Erdészeti Erdei Iskola
Kiegészítő online pedagógiai modul:
10 óra, melynek teljesítése csak a nem pedagógus képzésre jelentkezők részére szükséges.

A képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • Turistaetika, jogi felelősség
 • Környezet- és természetvédelem
 • Tájékozódási ismeretek
 • Túra- és táborszervezés
 • Egészségügy
 • A terület (útvonal) jellemzése, értékei
 • Erdőpedagógia
 • Játékok
Értékelések, vizsgák
A képzés elméleti feladattal és terepi (döntően tájékozódási) vizsgával zárul. A vizsga a módszertani ismertek elsajátítását igazoló írásbeli feladatok elkészítéséből, illetve a gyakorlati vizsga elvégzéséből áll.
A sikeres vizsgát tett hallgatók tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés/felnőtt képzés elvégzéséről és jogosultak az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett erdei vándortábor program táborszervezőknek és kísérőknek szóló kedvezményei igénybevételére.
Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók

Jelentkezés időszaka: 2024. január 8. 10.00-tól – 2024. február 11-ig.

A jelentkezés időszaka lejárt. Amennyiben szeretne értesítést kapni újonnan induló csoportjainkról, görgessen lejjebb.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 • háziorvos által aláírt alkalmassági igazolás vagy az üzemorvos által kiállított legfrissebb munkaköri alkalmassági vizsgálat másolata
 • az akkreditált pedagógus képzéshez: egyetemi vagy főiskolai szintű tanítói vagy tanári végzettség (oklevél/diploma) másolata
 • felnőtt képzéshez (nem pedagógus jelentkezők): érettségi bizonyítvány másolata
Jelentkezés a képzésre

Tavaszi képzéseinkre a jelentkezési időszak lezárult. Amennyiben szeretne értesítést kapni az újonnan induló csoportokról, iratkozzon fel várólistánkra. Új képzés indítása esetén a megadott e-mail címre értesítést küldünk.

További információ
Országos Erdészeti Egyesület
+36 20 229 2246
[email protected]
Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Továbbképző Központ
Cím: 1124 Budapest, Alkotás út 44.
Nyilv.szám: B/2021/001084
+36-30-176-6660